Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Otrzymaliśmy status Ośrodka Działaj Lokalnie!

Otrzymaliśmy status Ośrodka Działaj Lokalnie!

W naszym Stowarzyszeniu w ostatnim czasie wiele się dzieje. Z dużą przyjemnością ogłaszamy, iż otrzymaliśmy status Ośrodka Działaj Lokalnie(ODL). A o co tak dokładnie chodzi w tym całym programie? Głównym celem jest aktywizowanie lokalnej społeczności wokół różnych działań o charakterze wspólnego dobra. Jednak bardzo ważną, idącą za tym kwestią jest ogłaszanie konkursów grantowych. Krótko mówiąc ODL zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych, które na drodze konkursów rozdysponowane są na ciekawe inicjatywy. Także Kochani do dzieła! Zachęcamy do spotkań i obmyślania ciekawych lokalnych inicjatyw.