Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 20 kwietnia, o godz. 17:30, w sali konferencyjnej siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Toruńskiej 13, miało miejsce Walne Zebranie Członków KIL w Lisewie. W jego trakcie przedstawiono m.in. ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe, a także inne kwestie podsumowujące prace z 2015 roku. Podczas zebrania przyjęte zostały również kompleksowe zmiany w statucie, uwzględniające wymagania dotyczące Ośrodków Działaj Lokalnie, a także przynależności do organizacji pożytku publicznego. Przeprowadzone zostały również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Ponadto omówione zostały plany działań i pracy na ówczesny rok. W Zebraniu uczestniczyło 15 osób, w tym 14 Członków Stowarzyszenia.