Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Podpisanie umów Działaj Lokalnie IX

Podpisanie umów Działaj Lokalnie IX

Dnia 23 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Nawrze, odbyło się uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami Programu Działaj Lokalnie IX. Zawarte zostało 12 umów(6 organizacji pozarządowych, 6 grup nieformalnych wraz z opiekunem prawnym) na łączną kwotę 32 400 zł. Projekty, które otrzymały dotację realizowane będą na terenie czterech gmin: Lisewo, Płużnica, Chełmża, Grudziądz.
Serdecznie dziękujemy za Wasze wspaniałe pomysły, zaangażowanie, pracę, dzięki której mogliśmy się spotkać w tak wspaniałym gronie. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna, kto wniósł cząstkę siebie w organizacje wczorajszego wydarzenia. Podziękowania kierujemy również na ręce Pani Katarzyny Orłowskiej za pomoc w zorganizowaniu uroczystości. Ponadto dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze oraz pozostałym, które zadbały o zaplecze kulinarne, a także wizualne. Gminie Chełmża, Grudziądz, Płużnica i Lisewo dziękujemy za współprace.
Teraz czas na realizacje Waszych projektów. Powodzenia!

http://www.dzialajlokalnie.pl/