Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Forum Organizacji Pozarządowych i Lokalnych Liderów za nami!

Forum Organizacji Pozarządowych i Lokalnych Liderów za nami!

7 listopada 2016 roku w Auli Widowiskowej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych w Lisewie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie w partnerstwie z Urzędem Gminy w Lisewie.

 Było to pierwsze jak dotąd takie wydarzenie w naszej Gminie organizowane przez organizację pozarządową. Podczas Forum mieliśmy przyjemność gościć Starostę Powiatu Chełmińskiego- Zdzisława Gamańskiego.

W programie imprezy znalazły się prelekcje dotyczące Programu Działaj Lokalnie, źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych, Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z konsultacjami.

Ponadto gośćmi specjalnymi były również grupy Dotowane w ramach IX edycji Programu Działaj Lokalnie z Gminy Chełmża (Klub Aktywnych Kobiet „Szpilki”), Grudziądza(„Wielkowełczowianie”) oraz Lisewa („Klub Ognia”), które przybliżyły słuchaczom idee realizowanych projektów, a także osiągnięte rezultaty.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna- pokaz FireShow w wykonaniu grupy cyrkowej Circolo w Krusinie, która zaprezentowała efekty ćwiczeń i warsztatów, realizowanych w ramach programu Działaj Lokalnie.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia zaplecza kulinarnego, przygotowując wyborny poczęstunek przygotowany przez Henrykę Bogusz, Agnieszkę Sankiewicz – Hachaj oraz Bogumiłę Grabowską.