Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Wycieczka seniorów na Podlasie

Wycieczka seniorów na Podlasie

Każdy kto śledzi nasze poczynania zapewne już wie, że w ostatnim czasie odwiedzaliśmy rejony Podlasia. Celem naszej wyprawy było poszukiwanie śladów tradycji, kultury, dobytku architektonicznego oraz sakralnego naszych wschodnich sąsiadów. Wyprawę zaliczamy do bardzo udanych! Było to pierwsze wydarzenie w ramach projektu „Dialog Kultur w Lisewie” dofinansowanego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Urzędu Gminy Lisewo.