Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Pracownia Orange już wkrótce!

Pracownia Orange już wkrótce!

Już w listopadzie br. w Gminie Lisewo powstanie Pracownia Orange- międzypokoleniowa świetlica multimedialna.

Celem takich pracowni jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji, czy też stworzenie przestrzeni wspólnych działań. Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie w partnerstwie z Gminą Lisewo ze swym wnioskiem konkursowym dostała się wraz z 63 innymi grupami inicjatywnymi do ścisłego finału.

Na tym etapie o losach Lisewskiej Pracowni decydowały głosy społeczeństwa. Dzięki silnemu zaangażowaniu głosujących wraz z dniem zakończenia plebiscytu Lisewo zdobyło 18315 głosów, tym samym znalazło się na 17-tym miejscu w rankingu ogólnym oraz na 6-tym pod względem uzyskanej ilości głosów.

W Polsce w ramach 3-edycji powstanie łącznie 26 Pracowni, w tym w Lisewie oraz Brodnicy. Aktualnie trwają pracę przygotowawcze lokalu. Nowa świetlica otrzyma nowoczesne wyposażenie o wartości 30 000 zł (telewizor LCD, laptopy, meble, roboty Lobi).

Ponadto Pracownia swymi działaniami oferować będzie wielorakie działania dla zróżnicowanych grup wiekowych. Pierwsze zajęcia odbywać się będą już na przełomie grudnia oraz stycznia. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w plebiscyt- Gminie Lisewo, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
w Lisewie, Szkole Podstawowej w Krusinie, Marcinowi Daroniowi- Autsajder Bar, Paniom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Gminnemu Centrum Informacji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie a przede wszystkim każdemu kto swymi głosami wspierał przedsięwzięcie. Bez Was ten sukces by się nie udał!>