Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Wyzwalamy społeczną energię po raz trzeci!

Wyzwalamy społeczną energię po raz trzeci!
Wyzwalamy społeczną energię po raz trzeci!
Dnia 25 czerwca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów Działaj Lokalnie. Działaj Lokalnie jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. W roku bieżącym, nabór wniosków rozpoczął się 7 maja i trwał do 6 czerwca. Przez niniejszy okres do generatora wpłynęły 22 wnioski projektowe, na łączną kwotę ponad 97 tys. zł. W toku oceny oraz obrad Komisji Grantowej, nagrodzonych zostało 18 wniosków na łączną kwotę 55 tys. Uroczystość podpisania umów w tym roku odbyła się w Gminie Grudziądz na terenie Fortu Wielka Księża Góra.Podczas uroczystości zawarte zostały umowy z nagrodzonymi organizacjami, stowarzyszeniami, stowarzyszeniami zwykłymi oraz grupami nieformalnymi, w tym z inicjatywami działaj lokalnie. Na gości czekał również poczęstunek, a także spacer po historycznej fortyfikacji. Dziękujemy serdecznie Gminie Grudziądz, Gminie Lisewo, Gminie Chełmża oraz Gminie Wąpielsk za wsparcie programu, zaufanie oraz zaangażowanie w realizację Programu. Ponadto szczególne podziękowanie kierujemy również do gospodarza tegorocznej imprezy- Gminy Grudziądz oraz Stowarzyszenia Fort Wielka Księża Góra za pomoc w organizację wydarzenia.