Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Lisewska e-Kuźnia Kompetencji Cyfrowych

Lisewska e-Kuźnia Kompetencji Cyfrowych

W formie pdf dołączamy zapytanie ofertowe oraz oświadczenie dotyczące sprzętu komputerowego.

Zapytanie Ofertowe

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.