Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Nabór na szkolenia cyfrowe w ramach projektu ”Lisewska e-Kuźnia kompetencji cyfrowych”

Nabór na szkolenia cyfrowe w ramach projektu ”Lisewska e-Kuźnia kompetencji cyfrowych”

Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie i Gmina Lisewo realizują projekt pod nazwą  ”Lisewska e-Kuźnia Kompetencji Cyfrowych”.  W ramach programu będą realizowane szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe. W związku z tym ogłaszamy nabór na uczestników szkoleń. Jeśli jesteś mieszkańcem terenu Gminy Lisewo i masz ponad 25 lat, nie czekaj, zgłoś swoją chęć udziału już dziś w biurze Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, przy ulicy Toruńskiej 13 w Lisewie lub zadzwoń pod numer: 500-047-389. 

Gmina Lisewo: www.lisewo.com

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.”