Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Dokumenty potrzebne podczas realizacji projektu z programu Działaj Lokalnie.

Dokumenty potrzebne podczas realizacji projektu z programu Działaj Lokalnie.

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie

Karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w projekcie

Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie partnera lub darczyńcy

Prośba o zmianę w harmonogramie lub budżecie

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć

Wniosek o wypłatę transzy

 

Umowa dotacji (§8) nakłada na grantobiorców obowiązek zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i publikacjach wydanych w ramach projektu następującej informacji: Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Materiały te powinny być również opatrzone logotypami programu „Działaj Lokalnie”oraz ODL przyznającego grant.

Lion Hill South School-crop