Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Dialog kultur polsko-rosyjskich w Lisewie

Dialog kultur polsko-rosyjskich w Lisewie

Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – V Otwarty konkurs

Głównym celem przedsięwzięcia będzie:
1) prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
2) wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
3) rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.
W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych
na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich będziemy chcieli przeprowadzić dla mieszkańców Gminy Lisewo następujące przedsięwzięcia:

1. „Spotkania z cerkwią prawosławną” wycieczka do Ciechocinka

Wyjazd seniorów autokarem do Ciechocinka. Zwiedzanie cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła znajdującej się na terenie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego przy ul. Wojska Polskiego 3 jest wyjątkową, unikalną budowlą na tych terenach Polski, a poprzez swe niepowtarzalne walory architektoniczne stała się jednym z najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta i uzdrowiska. Została ona zaprojektowana w 1894r. w stylu zauralskim. Jest to również jedyny tego typu obiekt w Europie. Powstanie obiektu było związane z przyjazdami do Ciechocinka rosyjskich kuracjuszy wyznania prawosławnego. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Zapoznanie seniorów z historią cerkwi prawosławnej. Przedstawienie różnic pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem.

2. „Spotkania z rosyjską Matrioszką” w przedszkolu
Zapoznanie najmłodszych z symbolem rosyjskiej kultury. Przedstawienie historii matrioszki, prezentacja lalek, wspólne kolorowanie matrioszek przy muzyce rosyjskiej. Ponadto planujemy „głośne czytanie baśni rosyjskich” naszym milusińskim przez wolontariuszy. Za pośrednictwem spotkań z naszymi „pociechami” chcemy sprawić, by od najmłodszych lat dzieci poszerzały horyzonty światopoglądowe, były otwarte na różne kultury oraz nabywały umiejętności wykorzystania języka rosyjskiego w praktyce.

3. „Spotkania przy herbacie z samowaru”

Rosyjska ceremonia picia herbaty z samowara. Historia samowarów.
Muzeum samowarów w Tule. Wystawa pt: „Lisewskie samowary”.
Degustacja herbaty z samowara, z konfiturą, z maliną, „w prikusku”.

4. „Spotkanie z rosyjską muzyką – występ zespołu Kundzia”
Występ zespołu tańca ludowego „Kundzia”. „Kundzia” rozpoczęła swoją działalność w roku 1981 w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zegartowicach. Po 10 latach opiekę nad zespołem przejął Chełmiński Dom Kultury, który do chwili obecnej wspiera zespół w jego karierze artystycznej. Żywiołowe tańce, pieśni i melodie z wielu regionów nie tylko Polski, ale nawet Białorusi, Ukrainy, Francji czy Szkocji każdego roku podbijają serca publiczności oraz jurorów międzynarodowych festiwali. „Kundzia” w swoim bogatym programie artystycznym oferuje tańce i pieśni z wielu regionów Polski a nawet z Białorusi, Ukrainy, Francji i Szkocji. Kapela ludowa często prezentuje własny program artystyczny obsługując biesiady, dożynki i inne uroczystości. Zespół zdobył tytuł laureata na Międzynarodowym Festiwalu w Ust-Labinsku w Rosji. Ponadto wielokrotnie wystąpił przed rosyjską publicznością.

5. „Polak, Rusek dwa bratanki- tradycje, zwyczaje oczami Rosjanki” zaproszenie Rosjanki z wykładem do ZSP
Przyjazd rodowitej Rosjanki do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lisewie – mgr Ireny Matczyńskiej, która urodziła się i kształciła w Leningradzie (obecnie Sankt-Petersburg, Rosja) W Polsce od 1985. Zajmuje się teorią i praktyką nauczania języka rosyjskiego oraz doskonaleniem organizacji procesu dydaktycznego i wprowadzaniem innowacyjnych metod nauczania. Opracowała i wdrożyła do realizacji program zajęć nowatorskiego przedmiotu Multimedia, którego celem jest rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, poprawnej wymowy, wzbogacenie zasobu leksykalnego. Opiekun sekcji filmoznawczej Naukowego Koła Rosjoznawców. Współautorka podręcznika do nauki języka rosyjskiego od podstaw. Publikuje artykuły poświęcone dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego. Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego będą mieli możliwość wysłuchania ciekawostek nt. historii Rosji a także sprawdzenia swoich sił w języku rosyjskim poprzez rozmowę i zadawanie pytań wykładowczyni.
Podsumowanie wykładu, dyskusja, wnioski, wrażenia.

6. „Spotkania z rosyjską piosenką” Biesiada Rosyjska „Bez granic”

Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wspólnie z 3 opiekunami przygotują Biesiadę Rosyjską „Bez granic”. Biesiada zostanie poprzedzona warsztatami, w ramach których zdolna młodzież gimnazjalna poświęci swój pozalekcyjny czas na naukę rosyjskich pieśni, ballad, powiedzeń. Sama Biesiada Rosyjska „Bez granic” to bardzo ekspresyjny i porywający program rosyjskich pieśni, ballad i romansów. Rozmaity program łączy piosenki folkowe z różnych regionów Rosji, namiętne romanse oraz ballady bardów rosyjskich. Młodzież przedstawi piękne utwory, te znane i te mniej, gwarantujące wspaniałe wrażenia estetyczne i muzyczne, dostarczy niezapomnianych wzruszeń publiczności.
Na spotkanie z rosyjską piosenką zostaną zaproszeni goście specjalni.
Podsumowanie przedsięwzięcia, dyskusja, wnioski, wrażenia.

Kwota dotacji: 5000 zł