Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MŁODYM ODKRYWCĄ!”

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MŁODYM ODKRYWCĄ!”

Zadanie zakłada zorganizowanie zajęć edukacyjno-rozowjowych dla uczestników w wieku 6-19 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu w okresie od czerwca do września odbędzie się:

  • rekrutacja uczestników (40 osób)
  • 3 spotkania z Centrum EduFun
  • 2 wyjazdy (Planetarium i Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy w Toruniu).Projekt dofinansowany ze środków WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KWOTA DOFINANSOWANIA: 8 000,- ZŁ

15 maja 2017