Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Lokalnie przeciw przemocy

Lokalnie przeciw przemocy

Lokalnie przeciw przemocy

Działania ukierunkowane na poszerzanie świadomości z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt miał charakter objazdowego festiwalu filmowego, pokazującego różnorodne zagadnienia związane z przemocą wobec rodziny, kobiet i dzieci. Filmy miały za zadanie pokazać odbiorcom jak interpretować przemoc, jak ją rozpoznać, co można zrobić w przypadku bycia ofiarą przemocy. Celem tego festiwalu było również promowanie właściwych postaw społecznych, szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania jego praw oraz godności. Realizacja wyżej omawianego projektu miała miejsce na terenie Gminy Lisewo. Rozpoczeliśmy 30 maja 2014r. a zakończyliśmy 3 października 2014r. Seanse filmowe można było obejrzeć w Lisewie (Aula widowiskowa), Krusinie (Szkoła Podstawowa), Pniewitem (świetlica), Bartlewie (świetlica), oraz w Wierzbowie (świetlica).

Dzięki takim projektom mieliśmy szansę mówić o problemie jakim jest przemoc i agresja. Jest to niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ jest to niestety bardzo powszechne zjawisko. Wspólne działania sprzyjają rozmowom, przekazywaniu informacji, a przede wszystkim podnoszą naszą świadomość. Mamy nadzieję, że realizowany przez Stowarzyszenie projekt przyczyni się do budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

27 maja 2014