Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja dwóch wizyt młodzieży w przedziale wiekowym 13-16 lat w ramach Programu Polsko- Rosyjskiej. Przedsięwzięcie dotyczyć będzie uczniów z dwóch szkół: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lisewie(Gminne Gimnazjum) oraz Szkoły Przyszłości w Isakovie Wielkim.

Celem projektu jest integracja między narodami, budowanie dialogu międzykulturowego i prezentacja życia na wsi i w mieści w sąsiednich krajach.

Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Kwota dotacji: 32 480,- zł

15 maja 2017