Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Pozwól mi nauczyć Cię czegoś i daj szansę, aby czerpać wiedzę od Ciebie

Pozwól mi nauczyć Cię czegoś i daj szansę, aby czerpać wiedzę od Ciebie

Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności- Równać Szanse 2014

Celem projektu było nabycie oraz rozwinięcie kompetencji społecznych uczestniczek projektu, wychowanek, które pochodzą z rodzin z problemami. Konsekwencją współpracy ze środowiskiem lokalnych działaczy była poprawa wizerunku tych osób w naszym społeczeństwie co przyczyniło się do wzmocnienia mocnych stron uczestniczek oraz poprawy ich wizerunku. Realizowane zadania miały stworzyć możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań. Wiodącym tematem była integracja środowiska lokalnego, w którym młodzież przebywała.

Uczestnikami projektu były wychowanki palcówki wychowawczej.

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

  • 3 warsztaty:
  • 1 rękodzieło (haft)- zajęcia prowadzone przez wychowanki pod okiem instruktora,
  • 2 warsztaty kulinarne- zajęcia prowadzone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu- poznanie tajników kuchni regionalnej,
  • 3 zajęcia wokalne- współpraca z Zespołem Lisewiacy.

Dzięki projektowi staraliśmy się zapobiegać wykluczeniu społecznemu a także uwrażliwić mieszkańców na potrzeby środowiska.

26 stycznia 2015