Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

VI OTWARTY KONKURS

VI OTWARTY KONKURS

Głównym celem oraz zamierzeniem działań podjętych w ramach projektu będzie:

 

– wzajemne przezwyciężanie uprzedzeń, barier i stereotypów,

– rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów,

– rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,

– prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kultury.

Przedsięwzięcie w ramach V Otwartego Konkursu na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich, ogłoszonego przez Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, przyjmie charakter interdyscpilinarny.

 

Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 

Kwota dofinansowania: 7 000,- zł

15 maja 2017