Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

XVIII Spotkania Rodzinne

XVIII Spotkania Rodzinne

Zadanie w okresie od 01.04.2016 r. do 31.07.2016 r.

Zadanie zakładało pokazanie dzieciom i ich rodzinom oferty bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu bez używek i przemocy poprzez zorganizowanie popołudniowego festynu bezalkoholowego, umożliwiającego aktywność i integrację społeczeństwa poprzez udział w konkursach sportowych, zręcznościowych oraz we wspólnej zabawie.

Bezpośrednimi beneficjentami naszego projektu były dzieci i młodzież oraz ich rodziny z Powiatu Chełmińskiego, beneficjentami bezpośrednimi byli mieszkańcy Powiatu Chełmińskiego oraz osoby niepełnosprawne.

Cel główny: podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych

Cele szczegółowe:

  • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
  • propagowanie zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego
  • rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży
  • rozwijanie serdecznych, otwartych kontaktów międzyludzkich poprzez integrację różnych społeczności lokalnych i osób niepełnosprawnych
  • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w edukacji muzycznej i kulturalnej

Miejscem realizacji projektu był Powiat Chełmiński, natomiast festyn „Spotkania Rodzinne” odbyły się na stadionie sportowym we wsi Lisewo.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Chełmińskiego.