Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Zadanie Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Zadanie zakładało pokazanie skutków uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz stworzenie dzieciom i ich rodzinom warunków do bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu bez używek i przemocy poprzez zorganizowanie pokazu filmów profilaktycznych, warsztatów i pogadanek w szkołach i świetlicach środowiskowych, festynu bezalkoholowego, szkoleń dla rodziców, przedstawienie teatrów profilaktycznych, zorganizowanie zajęć w okresie wakacji w świetlicach środowiskowych. Celem głównym było stworzenie warunków do bezpiecznego, aktywnego i wolnego od używek rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Chełmińskiego.

26 kwietnia 2015