Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Projekt zakłada przeprowadzenie działań mających na celu uświadomienie skutków picia alkoholu oraz zażywania używek, dopalaczy, propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi, integracja społeczności lokalnej, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w edukacji ekologicznej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną pokazy teatrów oraz filmów profilaktycznych, kampanie „Stop dopalaczom”, a także zorganizowany Festyn Spotkania Rodzinne.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Czas realizacji: 15.03.2016r.- 15.11.2016 r.

Łączna kwota działania: 9 500zł

15 marca 2016