Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Wiesława Chojnicka – Skarbnik

Absolwentka filologii polskiej na UMK w Toruniu. Pracę rozpoczęła jako instruktor tańca w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmnie. W 1985r. zamieszkała w Bartlewie i od tej chwili jest związana zawodowo z placówkami oświatowymi na terenie gminy Lisewo – SP w Bartlewie i SP w Krusinie, w której od 2011r. pełni funkcję dyrektora. Przez wiele lat prowadziła działającą w szkole grupę muzyczno – teatralną „Mozaika”. Od roku działa w SPGL. Obecnie pełni funkcję skarbnika. Członek stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. W latach 2002 – 2010 była radną Gminy Lisewo, gdzie przez jedną kadencję pełniła funkcję przewodniczącej.