Aktualności

Aktualności

Informacja o spotkaniach – Niecodzienne spotkania seniorów”

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

1 czerwca 2023r. ruszyła realizacja projektu „Niecodzienne spotkania seniorów” dofinansowanego z programu krajowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „AKTYWNI+” w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023. Wartość zadania: 82 622 zł,  dofinansowanie z MRiPS:  75 097 zł

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie” i stanowi kontynuację działalności klubów seniora w miejscowościach: Błachta, Lipienek, Lisewo, Pniewite, Tytlewo. Celem projektu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów powyżej 60 r.ż. zamieszkujących teren Gminy Lisewo oraz zwiększenie ich aktywności poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w atrakcyjnych formach w terminie do 31 grudnia 2023roku.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy  osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Lisewo. Projekt jest również dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, które w rekrutacji mają pierwszeństwo. W projekcie zaplanowaliśmy udział 70 seniorów. Zapisy trwają do 20 czerwca 2023r., liczy się data zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, wydłużymy rekrutację do 30 czerwca 2023 r.

Gdzie można się zapisać?

 

Osoby zainteresowane będą mogły pobrać i złożyć dokumenty w świetlicach wiejskich u koordynatora, podczas spotkań informacyjno-promocyjnych lub w siedzibie Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie ul. Toruńska 13 w godzinach pracy biura – 8.00-15.00 w terminie rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie killisewo.com.pl. Informacje podane są również na plakatach wywieszonych na terenie Gminy Lisewo.

Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr.tel. 501448020, osoba do kontaktu: P. Danuta Bober.

 

Jak dowiem się, że przyjęto mnie do Klubu Seniora?

 

Osoby, które spełnią kryteria i komisja zakwalifikuje do projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Na spotkania informacyjno-promocyjne zapraszamy w dniach od 1 do 16 czerwca 2023r. w godzinach 9-13 w świetlicach wiejskich:

1 i 15 czerwca w świetlicy w Pniewitem nr 1

5 i 12 czerwca w Błachcie nr 22,

6 i 15 czerwca w świetlicy w Lipienku nr 55,

7 i 14 w Lisewie sala sesyjna ul. Toruńska 17

5 i 16 w Tytlewie nr 24

Formularz zgłoszeniowy uczestnika – pobierz

 

Koordynator projektu – Danuta Bober

Realizacja działań animacyjno – edukacyjnych               

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie zorganizowała cykl działań animacyjo- edukacyjnych w ramach projektu 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Wszystkie aktywności odpowiadały na potrzeby kulturowe i czytelnicze mieszkańców naszej gminy, które wynikały z przeprowadzonej wcześniej diagnozy.

Pierwszą inicjatywą były warsztaty komiksu zorganizowane dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie i Szkoły Podstawowej w Krusinie. Spotkanie przeprowadził malarz i rysownik Szymon Teluk, który specjalizuję się w komiksie, ilustracji i karykaturze. Dzieci nauczyły się jak stworzyć kreacje bohatera fikcyjnego, jak narysować postać do komiksu, jak stworzyć krótki komiks i karykaturę. Dzieci wyniosły z zajęć wiele cennych uwag, które pomogą rozwijać ich pasje i zainteresowania.

Spotkanie z podróżnikiem to następne działanie animacyjno- edukacyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie w ramach realizowanego projektu dedykowane szerokiej grupie odbiorców: dzieciom, młodzieży i seniorom. Spotkanie przeprowadził autor trzech książek podróżniczych, wokalista, podróżnik i dziennikarz Michał Szulim. Była to podróż w zupełnie egzotyczny zakątek świata. Madagaskar to niedoszła polska kolonia, wyspa znana z lemurów i niesamowitej wręcz przyrody. Podczas spotkania uczestnicy posłuchali o najtańszych owocach, fatalnych drogach i tajemniczej klątwie kameleona. Autor zaprezentował też zdjęcia, które przybliżyły klimat tej niesamowitej wyspy. Po spotkaniu była możliwość zakupu książek z autografem autora.

Kolejnym działaniem w ramach projektu „Blisko lisewskiej biblioteki” był koncert zespołu PLATEAU – „Od Grechuty do Cohena”. W kompozycjach Plateau od początku słychać było zainteresowanie poezją śpiewaną. Wokalista zespołu cudownie zaprezentował swoją wrażliwość, umiejętność trafnego wyrażania uczuć metaforami i poetyckimi krajobrazami poprzez kompozycje Marka Grechuty. Podczas koncertu oprócz romantycznych dźwięków usłyszeliśmy również ostre brzmienie gitary elektrycznej oraz zaskakujące dźwięki wydobyte z piły budowlanej.

W odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej Gminy Lisewo  w ramach projektu zorganizowaliśmy kolejny koncert Thomasa i Angeliki Grotto. Thomas to  rodowity Włoch, który swoim niekwestionowanym talentem i oryginalnością zagwarantował, że koncert był niepowtarzalnym i  wyjątkowym zdarzeniem. Thomas to żywiołowy, bezpośredni i serdeczny człowiek, od pierwszych chwil koncertu publiczność śpiewa i tańczy razem z nim. Wokalista świetnie posługuje się językiem polskim. Zebrana publiczność delektowała się największymi przebojami muzyki włoskiej i zaskakującymi aranżacjami  kilku polskich przebojów.

Ostatnia inicjatywa edukacyjno – animacyjna była zorganizowana dla dzieci z Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego w Lisewie i Szkoły Podstawowej w Krusinie w przedziale wiekowym 7 – 9 lat. Zaprosiliśmy do Lisewa Kino sferyczne. Celem zajęć było zainteresować  uczniów nową, nietradycyjną formą kształcenia, jaką jest Kino Sferyczne – kino w kopule. Dzieci znacznie lepiej rozumieją i zapamiętują przekazywaną im wiedzę, poprzez atrakcyjne widoki, niesamowite efekty dźwiękowe i przekonywujące głosy lektorów.  W trakcie pokazu uczniowie oglądali trójwymiarową przestrzeń, która zmieniła u nich wizualne i fonetyczne odczucia. Przestrzeń kosmiczna, spadające gwiazdy, głębia oceanu, a do tego obracający się obraz, tworzyły realistyczne widowisko. W wydarzeniu wzięło udział ok 120 dzieci.

Wszystkie działania animacyjno-edukacyjne realizowano w ramach projektu pn. „Blisko lisewskiej biblioteki”, które są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NPRCz 2.0 Narodowe Centrum Kultury

#BLISKO #NPRCZ #Terazbiblioteka

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie

 

UWAGA !!!

Składasz wniosek jako Inicjatywa DL ??

Nie zapomnij o złożeniu wniosku do KILL o możliwość udzielenia inicjatywy.

TO WYMÓG FORMALNY !!!!