Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

O Nas

O NAS

Nasze motto: „Będąc biernym, poddajesz się otaczającej Cię rzeczywistości, będąc aktywnym masz siłę, by ją zmieniać na lepsze”.

Numer konta, na które można przekazywać środki na cele statutowe stowarzyszenia:

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMNIE O.LISEWO
57 9486 0005 0013 9582 2003 0001

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie (dawniej Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo) tworzą mieszkańcy Lisewa i okolic, a są to uczniowie, studenci, radni, rolnicy, nauczyciele, urzędnicy, osoby pracujące już zawodowo. Obecnie Stowarzyszenie stanowi grupę 15 członków. Działalność rozpoczęła się już w 2003 roku. Naszą główną misją i wizją jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Lisewo oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. Najważniejszymi działaniami jakie podejmujemy są:

  • wspieranie aktywności i integracji społecznej, lokalnej,
  • promocja edukacji,
  • prowadzenie działań osób zagrożonych wykluczeniem,
  • praca na rzecz dzieci i młodzieży,
  • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,
  • promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.

Co ważne samodzielnie prowadzimy księgowość i rachunkowość – mamy zatrudnioną wykwalifikowaną księgową oraz możliwość korzystania z porad prawnych. Posiadamy własne biuro, sprzęt niezbędny do pracy, telefon oraz zatrudniamy 2 pracowników.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o projekty realizowane przez poszczególne grupy członków organizacji. W ciągu kilku lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt projektów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, informacyjnych i profilaktycznych. Aktywnie wspieramy imprezy na terenie Gminy Lisewo oraz grupy nieformalne. Ponadto braliśmy udział w 3 wymianach międzynarodowych, organizowaliśmy Kongres Polsko- Niemiecki. Współorganizujemy koncerty „Jaszczur Music Festiwal”

Projekty, które zrealizowaliśmy to m.in. „I Ty możesz zostać kinomaniakiem”, projekty FIO- „Szkoła Młodych Liderów”, „Biuro Wsparcia Nie Do Zdarcia”, „Lokalnie przeciw przemocy”. Ponadto zrealizowaliśmy II Mikołajkowe Biegi, gdzie zebrane fundusze przekazaliśmy na cele charytatywne.

Naszym największym osiągnięciem jest fakt, iż jedna z kilkunastu grup w Polsce- wybudowaliśmy sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu (Lisewska Bezprzewodowa Sieć Informacyjna lata 2007-2013).

W 2009 r. otrzymaliśmy nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe – „Rodzynki z pozarządówki”. Stowarzyszenie z roku na rok działa efektywniej, a praca jego członków jest bardziej zauważalna, również na terenie województwa a nawet całego kraju. Od listopada 2015 roku –już jako Ośrodek Działaj Lokalnie będziemy pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł, organizować konkursy na projekty pobudzające aktywność lokalną na rzecz dobra wspólnego i z pozyskanych pieniędzy finansować realizację wybranych, najciekawszych projektów.