Skontaktuj się: 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 13, Tel: 500-047-389, E-mail: biuro@killisewo.com.pl

Agnieszka Dalke – Wiceprezes

Agnieszka Dalke- mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Zamówienia publiczne oraz Zarządzanie projektami. Od 2006 roku związana ze SPGL, jako członek, Sekretarz a obecnie Wiceprezes. Od wielu lat realizuje projekty na rzecz społeczności lokalnych. Pracę zawodową rozpoczęła w 2003 roku Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Od 2007 roku pracowała jako instruktor w Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Od 2009 roku realizowała projekty w ramach POKL w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji w Urzędzie Gminy w Lisewie.