Aktywni Niepełnosprawni II

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020


Projekt jest realizowany  w partnerstwie z Gminą Lisewo i z Gminą Płużnica.

Celem projektu jest przeprowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 20 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chełmińskiego i wąbrzeskiego poprzez realizację programu na rzecz wsparcia zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja projektu przyczynia się do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ oraz wsparcia otoczenia tych osób usługami asystenckimi (doradca zawodowy, tutor itd.).