Lisewska e-Kuźnia kompetencji cyfrowych.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.07.2019


Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lisewo poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 180 mieszkańców powyżej 25 roku życia, w 6 modułach tematycznych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W projekcie zatrudnionych zostało dwóch Trenerów.

Nadzór nad projektem sprawuje Stowarzyszenie przy współudziale Gminy Lisewo.