E-Aktywni mieszkańcy Gminy Książki

Okres realizacji: 01.03.2019 – 31.07.2019


Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Książki.

Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Książki poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 180 mieszkańców powyżej 25 roku życia, w 6 modułach tematycznych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.