O Kuźni

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą od 2003 roku (wcześniej jako Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo). Od 2015 roku jesteśmy jednym z Ośrodków Działaj Lokalnie.

wspieranie aktywności
Naszą główną misją i wizją jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Lisewo oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

Najważniejszymi działaniami jakie podejmujemy są:

  • wspieranie aktywności i integracji społecznej, lokalnej, promocja edukacji,
  • prowadzenie działań osób zagrożonych wykluczeniem,
  • praca na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów,
  • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,
  • promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.

Poznaj nasz zespół