Wielkanocne jajeczko z Fundacją Biedronki!

Nasze Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie dostała się do programu grantowego Fundacji Biedronki „Akcja Jajeczko”. Jego celem jest przygotowanie spotkań wielkanocnych dla grup szczególnie wrażliwych, głównie seniorów. Poprzez tę inicjatywę chcemy aktywnie przeciwdziałać samotności, z którą często borykają się osoby starsze. Od Fundacji Biedronki na działania otrzymaliśmy  6000 zł!

Program „Akcja Jajeczko” zapewnia finansowe wsparcie dla organizacji, które planują przygotować uroczyste śniadania wielkanocne, stanowiące nie tylko okazję do wspólnego spożywania posiłków, ale przede wszystkim szansę na budowanie relacji społecznych, integrację oraz wzajemne wsparcie. Projekt jest skierowany do najbardziej wrażliwych grup społecznych, przede wszystkim seniorów dotkniętych lub zagrożonych samotnością.

„Akcja Jajeczko” ma na celu stworzenie bezpiecznej i serdecznej przestrzeni, w której osoby starsze będą mogły spotkać się, podzielić doświadczeniami oraz cieszyć się atmosferą wspólnoty w czasie świąt wielkanocnych.

 

Spotkanie zorganizowane z Biblioteką Pracownią Kultury w Lisewie  oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lisewie będzie wsparciem dla osób, które w okresie tak rodzinnych świąt jakimi są Święta Wielkanocne pozostają samotne, osób starszych, które nie mogą samodzielnie przygotować sobie potraw wielkanocnych. Uczestnicy spotkania będą mogli złożyć wspólne życzenia przy dzieleniu się tradycyjnym jajeczkiem.

Do projektu „Akcja Jajeczko” zakwalifikowało się 46 organizacji, w tym nasza, dlatego zapraszamy na wielkanocne spotkanie, które odbędzie się 26.03.2024 roku o 10:00 na Sali Sesyjnej w Lisewie.  Do udziału w spotkaniu planujemy zaprosić 30 uczestników. W razie potrzeby zapewniamy Państwu transport. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Uwaga, obowiązują zapisy. Wszystkie informacje dostępne są za numerami telefonu:

56 676 85 10 – GOPS,

+48514474237 – Olena.

 

O Stowarzyszeniu Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą od 2003 roku (wcześniej jako Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo). Od 2015 roku jesteśmy jednym z Ośrodków Działaj Lokalnie.

Naszą główną misją i wizją jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Lisewo oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

Najważniejszymi działaniami jakie podejmujemy są:

  • wspieranie aktywności i integracji społecznej, lokalnej, promocja edukacji,
  • prowadzenie działań osób zagrożonych wykluczeniem,
  • praca na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów,
  • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,
  • promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil” realizowany obecnie z ponad 1000 Kół Gospodyń Wiejskich, które organizują posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 180 mln złotych (status na marzec 2024).

 


Notice: Undefined index: switch-off-pagination in /home/killisew/domains/killisewo.com.pl/public_html/wp-content/themes/iziwww1/single.php on line 21